May 27, 2017 Last Updated 9:23 AM, Apr 25, 2017
Dyrekcja CEM Ełk informuje:
-opłata za ubezpieczenie 54zł na konto szkoły (wg. danych na umowie)
-numer konta Rady Rodziców nie ulega zmianie
-proszę zajrzeć do: www cem.elk.pl zakładka -o szkole, plik-statut(otworzyć przez kliknięcie) Strona 49
paragraf 45 ust.1 pkt 7 ppkt b)
OBOWIĄZUJE!!!
-na wniosek Kapituły Zaufania zgodnie z decyzją Pani Dyrektor zajęcia z dnia 2 maja 2017r. zostają przeniesione na dzień 22 kwietnia b.r.(obecność w tym dniu obowiązkowa)
-w dniu 26 kwietnia od godz. 17:00 do 17:30 odbędzie się dyżur pedagogiczny

-informujemy o chęci zawiązania stowarzyszenia sympatyków szkoły, zapraszamy do współpracy
-informacje o chęci przystąpienia do stowarzyszenia proszę przesyłać do Pana Bobrowskiego(dziennikiem elektroniczym)
-zmienia się sposób zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego w/g aneksu do statutu

 

 

Udostępnianie prac uczniom i ich rodzicommen1

men2

  
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux