Jan 20, 2018 Last Updated 7:19 AM, Jan 17, 2018

TEKSTY KULTURY

ZAKRES PODSTAWOWY

1. Teksty poznawane w całości (nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką):

Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny);

*Bogurodzica; - I – 27.11

Lament świętokrzyski – I – 4.12

*Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;  - I – 30.02

Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety; - I – 10.03

William Szekspir Makbet lub Hamlet; - I – 30.03

Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność),

Adam Mickiewicz – * Dziadów część III, --II kl- 8.01

Adam Mickiewicz – * Pan Tadeusz; - 11.12

Juliusz Słowacki – wybrane wiersze;

Cyprian Norwid – wybrane wiersze;

Bolesław Prus *Lalka; - II – 20.02

Fiodor Dostojewski – wybrany utwór, np. Zbrodnia i kara , Łagodna - II – 25.03;

Joseph Conrad Jądro ciemności;

Jan Kasprowicz,

Kazimierz Przerwa-Tetmajer,

Leopold Staff – wybrane wiersze;

Stanisław Wyspiański *Wesele; - II -10.04

Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień); - II – 25.04

Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka - II – 30.04 ,                                         Echa leśne lub Przedwiośnie);                                                                                                                    Bolesław Leśmian,

Julian Tuwim,

Jan Lechoń,

Julian Przyboś,

Józef Czechowicz,

Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze;

Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie; - II – 6.05

*Bruno Schulz – wybrane opowiadanie; - - II - 14.05

Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie;

Krzysztof Kamil Baczyński – wybrane wiersze,,

Tadeusz Różewicz – wybrane wiersze,

Czesław Miłosz – wybrane wiersze,

Wisława Szymborska – wybrane wiersze,

Zbigniew Herbert – wybrane wiersze,

Ewa Lipska – wybrane wiersze;,

Adam Zagajewski – wybrane wiersze,

Stanisław Barańczak – wybrane wiersze;

Miron Białoszewski – wybrane utwory

wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza);

wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. Marii Kuncewiczowej Cudzoziemka, Zofii Nałkowskiej Granica, Józefa Mackiewicza Droga donikąd, Stanisława Lema Solaris - II – 15.06 ,                                 Juliana Stryjkowskiego Austeria, Tadeusza Konwickiego Kronika wypadków miłosnych);

wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. Franza Kafki Proces, Alberta Camusa Dżuma, - I   - ( fragm. opis dżumy – 30.02 ;                                                                                                                         George’a Orwella Rok 1984, Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina, Gabriela Garcii Marqueza Sto lat samotności,_ Umberto Eco Imię róży).-- I – 30.01

2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela), przy czym nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką:

wybór mitów;

Dzieje Tristana i Izoldy; - I – 18.12

Miguel Cervantes Don Kichote; - I -20.04

Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki; - I – 30.04

Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub   Monachomachia – I – 20.05

Adam Mickiewicz Dziady część IV;

Juliusz Słowacki Kordian; - II – 4.02

Witold Gombrowicz *Ferdydurke; - II – 10.06

Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem; Gustaw Herling-Grudziński Inny świat;

Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem;

Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśni nad Pieśniami, Księgi Hioba, Apokalipsy św. Jana);

3. Inne:

wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego); homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 roku w Warszawie na Placu Zwycięstwa (Piłsudskiego) – nagranie telewizyjne.

ZAKRES ROZSZERZONY

1. Teksty poznawane w całości (nie mniej niż 13 pozycji książkowych odpowiednio w trzyletnim bądź czteroletnim okresie nauczania oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości, przy czym nie można pominąć autorów i utworów oznaczonych gwiazdką):

Teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

Horacy – wybrane liryki;

Jan Kochanowski Treny (jako cykl poetycki); - I – 30.02

poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn);

wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej;

Juliusz Słowacki Kordian lub Fantazy; ( - Kordian – II – 4.02 )

Zygmunt Krasiński Nie-Boska Komedia; - II – 18.02

realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Honoriusz Balzak Ojciec Goriot, Emil Zola Nana lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);

Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy;

Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie;

Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata; - Fragm. O Moskwie – I -30.01 ; całość – II – 30.05

wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofi i Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Józefa Wittlina, Józefa Mackiewicza, Juliana Stryjkowskiego, Andrzeja Kuśniewicza, Tadeusza Konwickiego, Stanisława Lema, Wiesława Myśliwskiego, Marka Nowakowskiego, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Pawła Huellego); - Stanisław Lem – Solaris – II – 10.06

wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Thomasa Manna, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Isaaca Bashevisa Singera, Johna Steinbecka, Kurta Vonneguta, Gabriela Garcii Marqueza, Günthera Grassa, Umberto Eco, Milana Kundery);

wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż wymienieni na poziomie podstawowym).

2. Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela), przy czym nie można pominąć utworu oznaczonego gwiazdką:

teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej; Dante Alighieri Boska komedia - I - 15.01   ; Johann Wolfgang Goethe Faust; Czesław Miłosz – wybrany esej; Zbigniew Herbert – wybrany esej; inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Marii Janion, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera, Jarosława Rymkiewicza, Jerzego Stempowskiego); wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga);

dziennik (np. Marii Dąbrowskiej , Zofii Nałkowskiej, Jarosława Iwaszkiewicza, Witolda Gombrowicza); Jan Paweł II Tryptyk Rzymski – I – 10.12. ( fragm.. ) i; Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok).

3. Inne:

jak dla zakresu podstawowego, a ponadto: wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana - „ Tam, gdzie rosną poziomki” – II - 10,05 , Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Andrieja Tarkowskiego, Orsona Wellesa- I „ Wojna światów” - 12.05); spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku; stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnik

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux