Feb 19, 2018 Last Updated 9:43 AM, Feb 14, 2018

WSFIZ1

Zespół Szkół Ogólnokształcących CENTRUM EDUKACJI MUNDUROWEJ WSFiZ EŁK powstał jako projekt grupy Weteranów w ramach credo” Ci co swoją wiedzę i doświadczenie sprawdzili w praktyce powinni szkolić następców”.

Centrum Edukacji Mundurowej zostało włączone do struktur Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z dniem 18 grudnia 2014r. za zgodą Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki.

Decyzją Starosty Ełckiego nr 1/2015 Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ Ełk zostało jako Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum dla Młodzieży i Liceum dla Dorosłych wpisane do ewidencji szkół i placówek
niepublicznych .Po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ Ełk otrzymało uprawnienia szkoły publicznej.

W CEM młodzież od momentu ukończenia gimnazjum rozpoczyna kształcenie mundurowe jako przyszła kadra pracownicza do formacji bezpieczeństwa publicznego oraz firm cywilnych działających w zakresie bezpieczeństwa i pożytku publicznego. Nauka trwa 3 lata i odbywa się według obowiązujących  przepisów oświatowych oraz programów autorskich. Szkolenie teoretyczne i praktyczne młodzieży zostało powierzone Weteranom , jako doświadczonym praktykom w swoich specjalizacjach. Nauka odbywa się w jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych na terenie Mazur, w mieście Ełk .Obowiązki dyrektora CEM pełni weteran mgr Agnieszka Pasko. Nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym , podsumowaniem systemu 3-letniej selekcji w zakresie przygotowania do służby mundurowej i cywilnej oraz uzyskaniem certyfikatów uprawnień i kwalifikacji , honorowanych na terenie kraju, UE i Państw spoza UE.

mgr Agnieszka Pasko

Dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ Ełk
Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux