CEM dziękuje

Aktualności
17.04.2020

Dnia 07.04.2020 r. ppłk SG Tomasz Makowski przekazał w imieniu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej darowiznę pieniężną na zakup sztandaru naszej szkoły.
Środki finansowe pochodzą z dobrowolnych wpłat funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.