CEM MA SZTANDAR

Aktualności
16.09.2021

Taki sztandar, że ziemię okryje,

Taki sztandar, że w wieki ponosi,

I gdziekolwiek jego drzewce wbiję,

Tam początek będzie ziemskiej osi.

                                           Julian Tuwim, Sztandar

16 września 2021 r. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru, który dla szkoły mundurowej jest niezwykle ważnym symbolem. Uroczystość odbyła się w obecności wielu znamienitych gości.

Wyrazem wdzięczności dla fundatorów było umieszczenie pamiątkowych gwoździ, które zostały umieszczone na drzewcu sztandaru. Po tej części uroczystości nastąpiła jego krótka prezentacja.

Szkoła, jej patron oraz sztandar sięgają do tradycji Wojsk Korpusu Ochrony Pogranicza, które od pierwszych dni września 1939 roku,  ofiarnie broniły naszych granic przed hitlerowskim najeźdźcą. Bohaterowie tamtych dni są dla nas inspiracją do wychowania młodzieży w duchu służby
i patriotyzmu. Szkoła uroczystym nadaniem sztandaru dziedziczy tradycje i duchową spuściznę po naszych wspaniałych przodkach, jednocześnie biorąc na siebie zadanie kontynuowania pamięci                 i wartości zarówno patriotycznych jak i duchowych.

Sztandar to znak tożsamości i wspólnoty, łączy tych, którzy chcą urzeczywistniać podobne wartości, jednoczy, symbolizuje ciągłość i trwanie. Stanowi przy tym wyzwanie i wielki obowiązek. Dlatego chwila nadania sztandaru szkole jest jedną z najdonioślejszych w jej historii.

Odtąd poczet sztandarowy będzie z dumą prezentował ten symbol podczas uroczystości w szkole i poza nią. Postaramy się godnie reprezentować symbolizowane przez sztandar ideały i pozostać w zgodzie       z wypisanym na nim hasłem: „Bóg, Honor, Ojczyzna, Edukacja”