Informacje dla uczniów

Zmiany w harmonogramie matur

Nastąpiły zmiany w Harmonogramie Matur 2020.
W załączeniu plik z harmonogramem. Największa zmiana dotyczy egzaminu pisemnego z języka rosyjskiego.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM dla absolwentów wszystkich typów szkół

 Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym nie jest przeprowadzana.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Czerwiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
9 wtorek matematyka – pp
10 środa język angielski – pp język angielski – pr
11 czwartek Boże Ciało
12 piątek Dzień bez egzaminów.
13, 14 – sobota, niedziela
15 poniedziałek matematyka – pr
16 wtorek biologia – pr
17 środa chemia – pr i
18 czwartek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
19 piątek geografia – pr
20, 21 – sobota, niedziela
22 poniedziałek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
23 wtorek język francuski – pp
24 środa fizyka – pr historia – pr

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.               

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym nie jest przeprowadzana.

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Lipiec Godzina 9:00 Godzina 14:00
8 środa biologia – geografia – pp,
9 czwartek język polski – pp** matematyka – pp
10 piątek język angielski – pp

język niemiecki – pp

język rosyjski – pp

język angielski – pr**

język niemiecki – pr**

język rosyjski – pr**

11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek język polski – pr

fizyka – pr

matematyka – pr

 

14 wtorek chemia – pr historia –  pr

 

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu czerwca 2020 r.

** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

*** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 11 sierpnia 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 11 sierpnia 2020 r.

  HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

 

 1. Część pisemna – 8 września 2020 r. (wtorek), 14:00
 2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – nie jest przeprowadzana.  

 

* Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego do 30 września 2020 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach do 30 września 2020 r.

 

CZAS TRWANIA EGZAMINU MATURALNEGO Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W CZĘŚCI PISEMNEJ*

Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. dla:

 • wszystkich absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 włącznie
 • absolwentów techników z lat 2015/2016 – 2019/2020
 • absolwentów liceów profilowanych oraz techników uzupełniających dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie
 • absolwentów uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich
 • osób, które posiadają świadectwo lub inny dokument – potwierdzający wykształcenie średnie – wydany za granicą, ale nieuprawniający do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej  osób, które uzyskały lub uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.
Przedmioty Arkusze Czas trwania (min)
język polski  matematyka  języki mniejszości narodowych poziom podstawowy 170
poziom rozszerzony 180
języki obce nowożytne poziom podstawowy 120
poziom rozszerzony 150
poziom dwujęzyczny 180
biologia  chemia  filozofia  fizyka  geografia  historia  historia muzyki  historia sztuki  język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski  wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony 180
informatyka poziom rozszerzony** część I 60
część II 150
przedmioty zdawane w języku obcym*** – biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)**** 80

* Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

** Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

**** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.

Zakończenie roku szkolnego klas III

Informujemy, że zakończenie roku szkolnego klas maturalnych odbędzie się 24 kwietnia 2020.

O godzinie i sposobie organizacji zostaniecie Państwo powiadomieni.

Kształcenie na odległość

Szanowni Państwo

W związku z zaistniałą sytuacją oraz Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że realizacja podstawy programowej określonej przez MEN, będzie realizowana zdalnie.

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych, żłobkach i na uczelniach, a także odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusowi.
Przypominamy, że ten przymusowy pobyt w domu to NIE FERIE – ani WAKACJE, a zwłaszcza dla maturzystów.

Do Państwa kochani Rodzice zwracamy się z prośbą, o wsparcie młodzieży w tym niecodziennym czasie – proszę o motywowanie do nauki, kontrolowanie, jak dzieci spędzają ten czas – polecamy robienie planu dnia z rozbiciem na godziny. Proszę sprawdzać co nauczyciele wysyłają i sami też w razie potrzeby kontaktować się z nauczycielami.
Pamiętajmy jednak, że mózg najbardziej chłonny jest rano i wtedy kiedy jesteśmy wypoczęci, pilnujmy więc aby nasze pociechy, nie siedziały po nocach i nie spały do 12. Wszystko to dla ich dobra.

Jednocześnie przypominamy o zachowaniu bezpieczeństwa w sieci.

 1. Lekcje z internetu – rusza serwis gov.pl/zdalnelekcje.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci NarodowejSerwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom
 15. Portal lektury.gov.pl
 16. Serwis Telewizji Polskiej

Linki do materiałów o egzaminie maturalnym:

https://blog.ceo.org.pl/jak-uczyc-zdalnie-materialy-i-wskazowki-dla-nauczycieli-ek/

Informacja

Informujemy, że w dniach 2-3 stycznia 2020 roku, sekretariat CEM będzie nieczynny.

Terminy matur próbnych

TERMINY MATUR PRÓBNYCH
DATA GODZINY PRZEDMIOT PODSTAWA/ ROZSZERZENIE ODDZIAŁY
25.10.2019 8.55-10.55 chemia podstawa 3F
13.11.2019 11.50 – 13.50 język angielski podstawa 3FGH
język niemiecki
język rosyjski
15.11.2019 9.50-12.50 historia rozszerzenie 3H
20.11.2019 9.50-12.50 język polski podstawa 3FGH
21.11.2019 8.00-12.00 matematyka podstawa 3FGH
27.11.2019 11.50-14.20 język angielski rozszerzenie 3FGH
5.12.2019 13.45-16.15 matematyka rozszerzenie 3F
9.12.2019 8.45-11.45 fizyka rozszerzenie 3F

Dotyczy 31.10.2019 r.

Informujemy, że dzień 31.10.2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Sekretariat w tym dniu jest nieczynny.

Ubezpieczenie uczniów

Podaję kwotę ubezpieczenia – 77,60zł.  Wpłaty należy dokonać na konto szkoły.

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Zbiórka pododdziałów 2 września 2019 r. o godz. 8:30
Kadeci przypominamy o regulaminowym wyglądzie.

Ważne:

Nastąpiła zmiana nr konta Rady Rodziców CEM. Nr konta dostępny jest na stronie, w zakładce Rada Rodziców i na grupie Rady Rodziców na Facebooku.

Szkolenie!!!

PILNE!!!!!!!!!!!!!
SZKOLENIE – 1 WRZEŚNIA 2019
 1. rocznik II i III – godzina 11.00 – pełne umundurowanie, zabrać pagony i naszywki rocznika
 2. rocznik I – godzina 12,00

Kandydaci

Prosimy na spotkanie (10.08.2019 r. sobota) przygotować wymiary według podanego wzoru.

WYMIARY NA MUNDUR

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko – DRUKOWANYMI)

  

Obwód głowy –            …………………………… cm

Obwód klatki –            …………………………… cm

Obwód pasa –              …………………………… cm

Wzrost –                        …………………………… cm

Długość nogawki –      …………………………… cm

    (od biodra do dołu)

Wykaz podręczników – liceum 3-letnie

Klasy pierwsze trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego

Lp. Przedmiot Podręcznik    – Autor / tytuł / wydawnictwo Nr dopuszczenia
1. język polski D. Chemperek, A. Kalbarczyk „Nowe.  Zrozumieć tekst , zrozumieć człowieka 1”, część 1.1 i część 1.2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum, kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Wydawnictwo WSiP, 703/1/2014
2. język angielski S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski, B. Trapnell, D. Russell, M. Inglot „Focus 2” Podręcznik dla liceów i techników. Wydawnictwo Pearson   948/2/2019
4. język niemiecki Podręcznik zostanie podany w późniejszym terminie
5. język rosyjski M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec ,,Вoт и мы 1”. Podręcznik. Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych. Wydawnictwo Szkolne PWN. 294/1/2011/2015
6. wiedza o kulturze Monika Bokiniec, B. Forysiewicz i in. „Spotkania z kulturą”. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum. Wyd. Nowa Era 449/2012
7. historia Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow „Poznać przeszłość. Wiek XX”. Podręcznik do historii dla szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. Wydawnictwo  Nowa Era. 525/2012
8. wiedza

o społeczeństwie

Arkadiusz Janicki, „W centrum uwagi”. Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Wyd. Nowa Era 505/2012
9. podstawy przedsiębiorczości Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał „Krok w przedsiębiorczość”. Wydawnictwo Nowa Era 467/2012
10. geografia

 

Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann „Oblicza geografii” Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy. Wydawnictwo  Nowa Era. 433/2012/2014
11. biologia

 

E. Bonar, W. Krzeszowiec-Jeleń, St. Czachorowska „Biologia na czasie”- zakres podstawowy. Wydawnictwo  Nowa Era 450/2012
12.

 

chemia

 

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod „To jest chemia”. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era 438/2012
13. fizyka Grygiel M., Kajewski D. „Świat pod lupą” – e-podręcznik
 

14.

 

matematyka W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek „MATeMAtyka 1”.Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa  Era 378/1/2011
15. informatyka Grażyna Koba „Informatyka” dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy. Wydawnictwo MiGra 536/2012
16. edukacja dla bezpieczeństwa Jarosław Słoma „Żyję i działam bezpiecznie” Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy. 426/2012/2015

Wykaz podręczników – liceum 4-letnie

Klasa 1  matematyczno-fizyczny i biologiczno -chemiczny  4-letniego liceum

Lp. Przedmiot Podręcznik    – Autor / tytuł / wydawnictwo Nr dopuszczenia
1. język polski M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska „Ponad słowami 1” część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 1014/1/2019
1. język polski M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska „Ponad słowami 1” część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 1014/2/2019
2. język angielski S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski, B. Trapnell, D. Russell, M. Inglot „Focus 2” Podręcznik dla liceów i techników. Wydawnictwo Pearson 948/2/2019
3. język niemiecki Podręcznik zostanie podany w późniejszym terminie
4. język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec „Вот и мы по-новому 1” Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum. Wydawnictwo PWN 978/1/2019
5. historia M. Pawlak, A. Szweda ,,Poznać przeszłość 1”. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era.

1021/1/2019
6. wiedza

o społeczeństwie

A.  Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz ,,W centrum uwagi 1”. Podręcznik do wiedzy

o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era.

1034/1/2019
7. geografia R. Malarz, M. Więckowski ,,Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 983/1/2019
8. biologia A. Helmin, J. Holeczek ,,Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era.

1006/1/2019
9.

 

chemia  R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod „To jest chemia 1”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Wydawnictwo Nowa Era. 994/1/2019
10. fizyka M. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę 1”. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 1001/1/2019
 

11.

 

matematyka W. Babiański, L. Chańko, K. Wej „MATeMAtyka 1”. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 988/1/2019
12. informatyka W. Jochemczyk, K. Olędzka „Informatyka” Podręcznik. Liceum technikum. Zakres podstawowy Wydawnictwo WSiP. 974/1/2019
13. edukacja dla bezpieczeństwa B. Breitkopf, M. Ciesla ,, Edukacja dla bezpieczeństwa.  Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy. Wydawnictwo WSiP. 992/2019

Klasa 1 geograficzno – historyczny 4-letniego liceum

Lp. Przedmiot Podręcznik    – Autor / tytuł / wydawnictwo Nr dopuszczenia
1. język polski M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska „Ponad słowami 1” część 1 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 1014/1/2019
1 a. język polski M. Chmiel, A. Cisowska, J. Kościerzyńska, H. Kusy, A. Wróblewska „Ponad słowami 1” część 2 Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 1014/2/2019
2. język angielski S. Kay, V. Jones, D. Brayshaw, B. Michałowski, B. Trapnell, D. Russell, M. Inglot „Focus 2” Podręcznik dla liceów i techników. Wydawnictwo Pearson 948/2/2019
3. język niemiecki Podręcznik zostanie podany w późniejszym terminie
4. język rosyjski Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec „Вот и мы по-новому 1” Podręcznik do języka rosyjskiego dla liceum i technikum. Wydawnictwo PWN 978/1/2019
5. historia R. Kulesza, K. Kowalewski „Zrozumieć przeszłość1”. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era. 1019/1/2019
6. wiedza

o społeczeństwie

A.  Janicki, J. Kięczkowska, M. Menz ,,W centrum uwagi 1”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 1034/1/2019
7. geografia

 

R. Malarz, M. Więckowski, P. Kroh ,,Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era.

 

973/1/2019

 

8. biologia A. Helmin, J. Holeczek ,,Biologia na czasie 1”. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum. Zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era.

1006/1/2019
9.

 

chemia  R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod „To jest chemia 1”. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań. Wydawnictwo Nowa Era. 994/1/2019
10. fizyka M. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę 1”. Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy. Wydawnictwo Nowa Era. 1001/1/2019
 

11.

 

matematyka W. Babiański, L. Chańko, K. Wej „MATeMAtyka 1”. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wydawnictwo Nowa Era 988/1/2019
12. informatyka W. Jochemczyk, K. Olędzka „Informatyka” Podręcznik. Liceum technikum. Zakres podstawowy Wydawnictwo WSiP. 974/1/2019
13.  

edukacja dla bezpieczeństwa

B. Breitkopf, M. Ciesla ,, Edukacja dla bezpieczeństwa.  Podręcznik. Szkoła ponadpodstawowa. Klasa 1. Zakres podstawowy. Wydawnictwo WSiP. 992/2019

Informacja dla kadetów I roku i rodziców/ opiekunów

Spotkanie Kadetów I roku (2019/2020) wraz z rodzicami/ opiekunami prawnymi – 10 sierpnia 2019 r.

Terminy egzaminów poprawkowych

PRZEDMIOT DATA GODZINA
j.polski 26 sierpnia 9.00
historia 27 sierpnia 11.00
matematyka 26 sierpnia 9.00
fizyka 27 sierpnia 11.00
WF 26 sierpnia 9.00
biologia 27 sierpnia 11.00

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Informujemy, że w terminie do 11 lipca 2019 r. należy złożyć oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Zweryfikowana i podpisana lista będzie przesłana do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży nie później niż do 15 lipca 2019 r.

Egzamin poprawkowy,  w części pisemnej, zostanie przeprowadzony w szkołach macierzystych w terminie:

Egzamin w części pisemnej – w dniu 20.08.2019 r. o godz. 9.00.

OGŁOSZENIE

Informujemy, że w dniu 18.06.2019 odbęda się egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów.

W przypadku usprawiedliwionej w tym dniu nieobecności kadeta, proszę składać

w sekretariacie wniosek do Dyrektora Szkoły, o wyznaczenie nowego terminu.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00.

 

DYŻUR PEDAGOGICZNY i WYWIADÓWKA

Informujemy, iż w dniu 29 maja 2019 roku w godzinach 16:30 – 17:00 trwać będą wywiadówki pododdziałów CEM a w godzinach 17:00 – 17:30 odbędzie się dyżur pedagogiczny nauczycieli CEM.

 

MATURA 2019

Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem, sposobem organizacji
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2019 oraz informacjami o  dostosowaniach, materiałach i przyborach pomocniczych. Informacje te są przedstawione na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (linki poniżej).

UBEZPIECZENIE

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły objęci są ubezpieczeniem grupowym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  przez Axa Ubezpieczenia TUiR S.A.

Suma ubezpieczenia: 30 000 zł

składka: 70 zł (Dzięki wynegocjowanej  20% zniżce dla szkoły 87)

Informujemy, że dla naszej szkoły został wyznaczony opiekun z firmy bezpieczny.pl , do którego można zgłaszać się w przypadku pytań dotyczących ubezpieczenia.

Zdzisław Guzewicz

504 22 90 55

zguzewicz@bezpieczny.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach:

warunki_ubezpieczenia rodo_bpl rodo_axa pid_nnw oid_bpl nnw-szkolne-wariant5

 

18. ABSOLWENT NA EGZAMINIE MATURALNYM

18.1. PRZED EGZAMINEM MATURALNYM

 1. Uczeń/absolwent powinien zapoznać się z kluczowymi informacjami o egzaminie maturalnym w „nowej formule”, w tym przede wszystkim dotyczącymi:
  1. przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe (sekcja 2.1.)
  2. harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego (patrz: komunikat dyrektora CKE o harmonogramie); zdający powinni wiedzieć, kiedy jest przeprowadzany egzamin maturalny w części pisemnej i w części ustnej z poszczególnych przedmiotów w terminie głównym oraz kto i na jakich warunkach może przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (sekcja 3.7.) lub poprawkowym (sekcja 3.8.)
  3. rodzajów dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i formy egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdającego (sekcje 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9.)
  4. poprawnego wypełnienia deklaracji (na pierwszej stronie każdej deklaracji)
  5. opłat za egzamin maturalny (sekcja 20.); należy zwrócić uwagę zdających na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim w danym roku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w latach kolejnych
  6. zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego w części ustnej (sekcje 4., 5., 6. i 7.)
  7. zasad postępowania/zachowania w trakcie egzaminu maturalnego w części pisemnej (sekcja 9.)
  8. przyborów i materiałów, które może wnieść do sali egzaminacyjnej (patrz: komunikat dyrektora CKE o przyborach)
  9. przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (pkt 12.4.1.) oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.)
  10. możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej (pkt 15.5.1.).
 1. Wraz z deklaracją uczeń/absolwent składa dokumentację uprawniającą go do korzystania z dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (patrz: komunikat dyrektora CKE o dostosowaniach oraz pkt 3.9.6., 3.9.12.). Dyrektor szkoły informuje zdającego o przyznanych mu dostosowaniach (pkt 3.9.17.). Uczeń lub absolwent składa oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z przyznanych dostosowań (pkt 3.9.18.).
 1. Więcej informacji o egzaminie maturalnym, w tym przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami, jest dostępnych w informatorach o egzaminie maturalnym z poszczególnych przedmiotów, opublikowanych na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (cke.edu.pl). Na tej samej stronie dostępne są również przykładowe arkusze egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz arkusze z sesji egzaminacyjnych, które odbyły się w latach 2015-2017, wraz z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

18.2. W TRAKCIE EGZAMINU MATURALNEGO

 1. Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem. Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem stwierdzającym tożsamość (z aktualnym zdjęciem).
 2. Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej – ani w części ustnej, ani w części pisemnej – żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z nich w tej sali.
 3. Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdający nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.
 4. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zalać materiałów egzaminacyjnych.
 5. Zdający ma obowiązek zakodować swój arkusz egzaminacyjny zgodnie z informacją przekazaną przez przewodniczącego zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność wpisanych przez siebie danych oraz danych na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapoznać się z instrukcją na stronie tytułowej arkusza oraz sprawdzić kompletność arkusza.
 6. Zdający ma obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym.
 7. Zdający może zostać poproszony o obecność podczas odbierania materiałów egzaminacyjnych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego od dyrektora szkoły lub o pozostanie w sali egzaminacyjnej podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończeniu części pisemnej egzaminu.
 8. Liczba punktów, jaką uzyskał zdający z części ustnej egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu, jest przekazywana zdającemu w dniu przeprowadzenia tego egzaminu.
 9. Egzamin zdającego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej może zostać unieważniony, jeżeli zespół przedmiotowy lub zespół nadzorujący stwierdzi:
  1. niesamodzielne rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych przez zdającego
  2. wniesienie przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE, lub korzystanie przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego, lub niedozwolonych materiałów i przyborów
  3. zakłócanie przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
 10. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu obowiązkowego oznacza niezdanie egzaminu z tego przedmiotu w danym roku.
 11. Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

 18.3. PO EGZAMINIE MATURALNYM

 1. Zdający ma prawo zgłosić uzasadnione zastrzeżenia związane z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego. Procedura jest opisana w sekcji 15.3.
 2. Jeżeli egzaminator stwierdzi podczas sprawdzania pracy niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez absolwenta, otrzyma on od dyrektora OKE – za pośrednictwem dyrektora szkoły – informację o zamiarze unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu. Procedura jest opisana w sekcji 15.2.
 3. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przyczyn określonych w pkt 15.1.3., szkoła jest zobowiązana udzielić zdającemu pełnego wsparcia na kolejnych etapach przeprowadzanej procedury.
 4. Wyniki egzaminu maturalnego (indywidualne, krajowe oraz wg województw) z sesji majowej i czerwcowej zostaną ogłoszone 4 lipca 2019 r., a w przypadku egzaminu poprawkowego – 11 września 2019 r.
 5. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego – odbiera dokument w macierzystej szkole.
 6. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach egzaminu opracowaną przez OKE w macierzystej szkole.
 7. Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów. Procedura jest opisana w sekcji 15.5.

Terminy egzaminów maturalnych 2019:

 1. termin główny 6-25 maja 2019,
 2. termin dodatkowy 3-8 maja 2019,
 3. termin poprawkowy część pisemna 20 sierpnia 2019,
 4. termin poprawkowy część ustna 20-22 sierpnia 2019,
 5. ogłoszenie wyników głównych i dodatkowych 4 lipca 2019,
 6. ogłoszenie wyników poprawkowych 11 września 2019.