Dotyczy 12-13.11.2020

Aktualności
03.11.2020

W związku z odpracowaniem godzin ogólnokształcących w tygodniach wojskowych, informujemy, że dni 12-13 listopada 2020, są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W tych dniach sekretariat przechodzi na pracę zdalną. Kontakt drogą mailową cem.elk.sekretariat@gmail.com oraz telefonicznie 691 382 494.