INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO

Aktualności
02.09.2020

1 wrzesnia 2020 kadra i kadeci CEM zainaugurowali nowy rok szkolny. Kadeci I roku złożyli ślubowanie. Podczas uroczystości nastąpiło podpisanie porozumienia między szkołą a firmą Survival Advanture Shooting. Tradycje szkolne są ważne. Próba wody dla 2-go roku i próba ognia dla 3-go roku na zakończenie tygodnia szkoleniowego.