Kolejni kadeci ukończyli Szkołę

Aktualności
18.05.2020

Z dumą informujemy, iż tegoroczni absolwenci, po ukończeniu Programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Edukacja Wojskowa”, otrzymali stosowne Certyfikaty, które zaświadczają, że odbyli szkolenie odpowiadające w określonym zakresie programowi kształcenia realizowanego w ramach służby przygotowawczej oraz otrzymali dodatkową punktację w rekrutacji na akademie oficerskie oraz priorytet w zakresie rekrutacji do służby zawodowej.