ZAPRASZAMY

Aktualności
10.09.2021

Zbliża się niezwykle ważna uroczystość dla społeczności naszej szkoły, jakim jest nadanie sztandaru, jako symbolu przypominającego  historię

i tradycję Korpusu Ochrony Pogranicza gdzie służył mjr Władysław Raginis.

Dlatego jako dyrektor serdecznie zapraszam absolwentów oraz sympatyków naszej szkoły do wzięcia udziału w tym ważnym dla nas wydarzeniu,

które odbędzie się 16 września o godz. 11.00 na placu apelowym przy budynku szkoły.