Oferta

Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży

Szkolimy do zawodu:

 • żołnierz
 • policjant
 • strażak

Przygotowujemy do pracy w cywilnych służbach i formacjach bezpieczeństwa publicznego:

 • saper
 • pomocnik sapera
 • ochrona mienia i osób
 • nadzór P/POŻ i BHP
 • straż graniczna
 • straż miejska
 • straż leśna
 • straż łowiecka
 • straż rybacka
 • firmy ochrony
 • służba więzienna
 • służba celna
 • inspekcja transportu ruchu drogowego
 • BOR
 • ABW
 • AW oraz stanowiska cywilne wymienionych formacji
 • centra zarządzania kryzysowego
 • ośrodki pomocy społecznej
 • NGO’S-y związane m.in. z ofiarami handlu ludźmi takich jak LaStrada
 • prace ze zwierzętami w formacjach – konie i psy jako przewodnik – opiekun
 • agencje detektywistyczne oraz zajmujące się zabezpieczeniem materiałów badawczych i dowodowych.

Program nauczania zgodny z obowiązującymi przepisami oświatowymi. Pełne przygotowanie do egzaminu maturalnego. Szkoła wystawia wszelkie zaświadczenia i dokumenty honorowane w kraju i na terenie całej Unii Europejskiej.

Nasze atuty:

 • doskonała kadra nauczycielska
 • doświadczeni instruktorzy przedmiotów profilowych – weterani misji i instruktorzy służby czynnej Wojska Polskiego
 • nauka w wybranym profilu formacji mundurowej z możliwością rotacji profilu w trakcie roku szkolnego
 • doskonale wyposażony, nowoczesny budynek dydaktyczny
 • zajęcia praktyczne w terenie
 • współpraca ze służbami mundurowymi celem stałego poziomu podnoszenia wyszkolenia
 • gwarancja pracy dla najlepszych absolwentów
 • przygotowanie do pracy także na rynku cywilnym
 • prowadzimy szkolenie i selekcję, rekomendujemy do jednostki wojskowej komandosów.