Informacje dla rodziców

WYWIADÓWKA I DYŻUR PEDAGOGICZNY

Informujemy, iż w dniu 5 grudnia 2018 roku odbędzie się spotkani wychowawców pododdziałów z rodzicami o godzinie 17:00 oraz dyżur pedagogiczny nauczycieli uczących w CEM od godziny 17:30 do 18:00.

MATURA 2019

Prosimy Państwa o zapoznanie się z harmonogramem, sposobem organizacji
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2019 oraz informacjami o  dostosowaniach, materiałach i przyborach pomocniczych. Informacje te są przedstawione na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (linki poniżej).

UBEZPIECZENIE

Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie naszej szkoły objęci są ubezpieczeniem grupowym od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  przez Axa Ubezpieczenia TUiR S.A.

Suma ubezpieczenia: 30 000 zł

składka: 70 zł (Dzięki wynegocjowanej  20% zniżce dla szkoły 87)

Informujemy, że dla naszej szkoły został wyznaczony opiekun z firmy bezpieczny.pl , do którego można zgłaszać się w przypadku pytań dotyczących ubezpieczenia.

Zdzisław Guzewicz

504 22 90 55

zguzewicz@bezpieczny.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach:

nnw-szkolne-wariant5 oid_bpl pid_nnw rodo_axa rodo_bpl warunki_ubezpieczenia

 

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI ORAZ DYŻUR PEDAGOGICZNY

Informujemy, iż dnia 26 września 2018 roku o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie wychowawców pododdziałów z rodzicami. Dyżur pedagogiczny nauczycieli CEM rozpocznie się od godziny  17:30.

 

Informacja o egzaminie maturalnym dla rodziców (prawnych opiekunów)

 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego nauczyciel / upoważnieni przez niego nauczyciele (np. wychowawcy klas) są zobowiązani do przekazania rodzicom uczniów kluczowych informacji o egzaminie maturalnym, w tym przede wszystkim dotyczących:
  1. przedmiotów, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe (sekcja 2.1.)
  2. harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego (patrz: komunikat dyrektora CKE o harmonogramie);
  3. warunków przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym (sekcja 3.7.) lub poprawkowym (sekcja 3.8.)
  4. rodzajów dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających (sekcje 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.9.)
  5. opłat za egzamin maturalny (sekcja 20.); należy zwrócić uwagę rodziców na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych przez zdających, bowiem np. zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w roku kolejnym
  6. przyczyn unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego (pkt 12.4.1.) oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE (pkt 15.1.3.)
  7. możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej (pkt 15.5.1.).
 1. Do 30 września 2017 r. rodzice uczniów powinni zostać zapoznani z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego.
 2. Rodzice uczniów powinni zostać poinformowani o tym, gdzie można znaleźć stosowne formularze (np. na stronie internetowej CKE i OKE, stronie internetowej szkoły).

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2018 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

Terminy matur próbnych.

 1. wos 27 listopad
 2. j. angielski rozszerzenie 5 grudzień
 3. matematyka rozszerzenie 5 grudzień
 4. j. rosyjski podstawa 5 grudzień
 5. j. rosyjski rozszerzenie 12 grudzień
 6. fizyka rozszerzenie 30 listopad
 7. matematyka podstawa 7 grudzień
 8. j. niemiecki podstawowy 6 grudzień
 9. j. niemiecki rozszerzony 4 grudzień
 10. j. polski podstawa 13 grudzień
 11. chemia 3 styczeń

Udostępnianie prac uczniom i ich rodzicom