Liceum Ogólnokształcące CENTRUM EDUKACJI MUNDUROWEJ powstało jako projekt grupy Weteranów w ramach credo

„Ci co swoją wiedzę i doświadczenie sprawdzili w praktyce powinni szkolić następców”.

Centrum Edukacji Mundurowej zostało włączone do struktur Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (aktualnie Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku) z dniem 18 grudnia 2014r. za zgodą Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki.

Statut Liceum Ogólnokształcącego,
dla Młodzieży Centrum Edukacji Mundurowej

Decyzją Starosty Ełckiego nr 1/2015 Centrum Edukacji Mundurowej zostało Liceum Ogólnokształcące zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Centrum Edukacji Mundurowej otrzymało uprawnienia szkoły publicznej.

W CEM młodzież od momentu ukończenia gimnazjum rozpoczyna kształcenie mundurowe jako przyszła kadra pracownicza do formacji bezpieczeństwa publicznego oraz firm cywilnych działających w zakresie bezpieczeństwa i pożytku publicznego.

Nauka trwa 4 lata i odbywa się według obowiązujących przepisów oświatowych oraz programów autorskich. Szkolenie teoretyczne i praktyczne młodzieży zostało powierzone Weteranom, jako doświadczonym praktykom w swoich specjalizacjach.

Nauka odbywa się w jednym z najnowocześniejszych budynków dydaktycznych na terenie Mazur, w mieście Ełk. Obowiązki dyrektora CEM pełni weteran mgr Agnieszka Pasko. Nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym, podsumowaniem systemu 4-letniej selekcji w zakresie przygotowania do służby mundurowej i cywilnej oraz uzyskaniem certyfikatów uprawnień i kwalifikacji, honorowanych na terenie kraju, UE i Państw spoza UE.

mgr Agnieszka Pasko
Dyrektor Centrum Edukacji Mundurowej