Zmiany w planie

Szanowni Państwo
W związku z przejściem na nauczanie hybrydowe w naszym powiecie w szkołach ponadpodstawowych informuję:
-ulega zmianie plan zajęć od dnia 19.10.2020 r
 • w systemie stacjonarnym prowadzone będą zajęcia z przedmiotów maturalnych dla danej klasy i te zajęcia będą widoczne na planie w e-dzienniku
 • w systemie zdalnym prowadzone będą zajęcia z przedmiotów poza maturalnych i te zajęcia dostaną uczniowie wydrukowane na kartkach ( po realizacji zostaną wprowadzone na e-dziennik)
 • proszę o sprawdzenie planu zajęć dla Waszych dzieci, dnia 18.10.2020 r w godzinach wieczornych.
Obowiązywać będzie do odwołania.
Liczę na wyrozumiałość i wsparcie z Państwa strony, bo cel mamy wspólny: przeprowadzić dzieci przez trudny czas pandemii z jak najmniejszymi stratami w zakresie ich edukacji.
O zmianach będę Państwa informować na bieżąco.
Dyrektor LO CEM

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej – godz. 12.00; 27.08.2020 (czwartek)
2. Spotkanie zespołu wychowawców

Praca w zespołach przedmiotowych

27.08.2020 (czwartek)
3. Przygotowanie przez zespoły przedmiotowe i zespół wychowawczy planów pracy   Przygotowanie przez nauczycieli planów wynikowych i kryteriów oceniania 27.08.2020 (czwartek)
4. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

wg programu uroczystości

01.09.2020
5. Spotkanie pierwszoklasistów z Wychowawcami i Dyrekcją Szkoły – godz. 10.00 22.08.2020 (sobota)
6. Spotkania z Rodzicami: klasy pierwsze – spotkanie z Dyrekcją, spotkania z wychowawcami spotkania w klasach 22.08.2020 (sobota)
7. Obchody rocznicy śmierci Patrona Szkoły mjr. Władysława Raginisa – udział uroczystościach – Wizna 10.09.2020
8. Spotkanie wychowawców z rodzicami, dyżur pedagogiczny, spotkanie z rodzicami klas III (przedstawienie Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku) 23.09.2020
9. Sprawdziany diagnozujące z jęz. polskiego, matematyki, języków obcych dla klas pierwszych  

Do dn. 30.09.2020

 

10. Obozy integracyjne (wszystkie klasy pierwsze) i wyjazdy edukacyjne (klasy drugie) Terminy do uzgodnienia
11. Klasy trzecie – matury próbne Listopad 2020 (zgłoszenie terminu egzaminu z danego przedmiotu do 15.10.2020
12. Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych 30.09.2020
13. Warta honorowa przy Pomniku Nieznanego Żołnierza w Ełku 1.11.2020
14. Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2020
15. Propozycje ocen śródrocznych, informacje o zagrożeniach – klasy III 20.11.2020
16. Wystawienie ocen śródrocznych klasy III 17.12.2020
17. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna kl. III 18.12.2020 godz. 15.30
18. Wigilia szkolna 22.12.2020
19. DZIEŃ PAMIĘCI O POLEGŁYCH I ZMARŁYCH W MISJACH I OPERACJACH WOJSKOWYCH POZA GRANICAMI PAŃSTWA 21.12.2020
20. Poinformowanie uczniów o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi  lub nieklasyfikowaniem na półrocze – propozycje ocen kl. I i II 17.12.2020
21. Zimowa przerwa świąteczna 23.12. – 31.12.2020
22. Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych śródrocznych. 15.01.2021
23. Rada Pedagogiczna – klasyfikacyjna kl. I i II  – godz. 16.00 22.01.2021
24. Ferie zimowe 25.01.2021 – 7.02.2021
25. Termin złożenia ostatecznych deklaracji maturalnych 7.02.2021
26. Studniówka 16 stycznia 2021
27. Konkurs recytatorski poezji K.K.Baczyńskiego Zgodnie z podanym terminem
28. Propozycje ocen końcowych w klasach trzecich 30.03.2021
29. Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich 23.04.2021
30. Rada Pedagogiczna. Zatwierdzenie wyników klasyfikacji klas trzecich 26.04.2021
31. Wiosenna przerwa świąteczna 1 – 6.04.2021
32. Uroczystość zakończenia roku szkolnego maturzystów

Nadanie Sztandaru i 5 – lecie Szkoły

30.04.2021 (termin nadania Sztandaru, może ulec zmianie)
33. Dzień otwarty dla kandydatów Wg terminarza powiatu
34. Egzaminy maturalne: pisemne i ustne 04-20 maja 2021
35. Propozycje ocen końcoworocznych, informacje o zagrożeniach kl. I i II 21.05.2021
36. Ostateczny termin wystawienia ocen kl. I i II 17.06.2021
37. Rada klasyfikacyjna 18.06.2021
38. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021
39. Bieg Tygrysa Sierpień 2021
40. Spotkania z rodzicami

Wywiadówki – 16.00 – 16.30

dyżur pedagogiczny – 16.30 – 17.00

22.08.2020

23.09.2020

17.12.2020

10.02.2021

7.04.2021

2.06.2021

41. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 12-13.11.2020 (do odpracowania w tygodniu profilowym po 1 dniu)

4-5.01.2021 (do odpracowania w tygodniu profilowym po 1 dniu)

4.06.2021 – piątek po Bożym Ciele

Wykaz podręczników klasa I

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA I ROK SZKOLNY 2020/2021

Historia

 1. Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Marcin Pawlak, Adam Szweda, wyd. Nowa Era
 2. Zrozumieć przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony, Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski wyd. Nowa Era

Wiedza o Społeczeństwie

 1. W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz Nowa Era

Geografia

Klasa 1 po szkole podstawowej – zakres podstawowy

 1. Oblicza geografii 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Nr dopuszczenia: 983/1/2019 Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski
 2. Klasa 1 po szkole podstawowej – zakres rozszerzony
 3. Oblicza geografii 1 podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony Nr dopuszczenia: 973/1/2019 Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

Chemia

 1. To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres podstawowy – wydawnictwo Nowa Era
 2. To jest chemia 1 – chemia ogólna i nieorganiczna – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – zakres rozszerzony – wydawnictwo Nowa Era
 3. To jest chemia 2 – chemia organiczna – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum – wydawnictwo Nowa Era

Język angielski

 1. I klasy- Focus 2. Wydawnictwo Pearson

Język niemiecki

 1. Klasy pierwsze – Effekt 1 Podręcznik + Zeszyt ćwiczeń Wydawnictwo WSiP

nr dop. 937/1/2018

Muzyka

 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałko.

Informatyka

 1. Informatyka Podręcznik Zakres podstawowy 2019 WSiP

Edukacja dla Bezpieczeństwa

1.      Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik. Liceum i technikum. Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla WSiP

Matematyka

 1. Matematyka 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Wojciech Babiański, Lech Chańko, Karolina Wej- Wydawnictwo Nowa Era nr dopuszczenia 988/1/2019

Fizyka

 1. podstawa Odkryć fizykę 1 Nowa Era, Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy; Nr dopuszczenia: 1001/1/2019. Autor : Marcin Braun, Weronika Śliwa
 2. rozszerzenie: Zrozumieć fizykę 1, Nowa Era Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres rozszerzony. Nr dopuszczenia: 1002/1/2019. Autorzy: Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

Język polski

1.      Ponad słowami 1 część 1 i 2

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1014/1/2019

Autorzy: Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska

Biologia

 1. KLASA 1 ZAKRES PODSTAWOWY:

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Nr dopuszczenia: 1006/1/2019 Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek Biologia na czasie 1

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel ZAKRES ROZSZERZONY:

Biologia na czasie 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony Nr dopuszczenia: 1010/1/2019 Autorzy: Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski Biologia na czasie 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres rozszerzony Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Renata Stencel, Anna Tyc

wydawnictwo Nowa Era

Język rosyjski

 1. Vot i my: język rosyjski: podręcznik. Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Wujek Sławomira. Wydawnictwo PWN

Egzaminy poprawkowe sierpień 2020

Egzaminy poprawkowe

sierpień 2020

25 sierpnia 2020 – 9.00 – język angielski, historia

26 sierpnia 2020 – 9.00 –  język niemiecki, biologia