„Pomarańczowa wstążka”

Aktualności
19.11.2021

„Pomarańczowa wstążka” przeciwko przemocy wobec dzieci

Liceum CEM włączyło się w ogólnoświatową kampanię „Pomarańczowej wstążki” pod hasłem „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Jej zasadniczym celem jest zwiększenie społecznego zaangażowania w przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Akcja trwała w dniach 1-19 listopada.  Wiemy jak ważne i potrzebne są działania nakierowane na wsparcie osób krzywdzonych.

19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania przemocy wobec Dzieci i Młodzieży, w obchody którego włączyła się szkoła.

CEM POPIERA!