Ślubowanie

„Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków ucznia klasy mundurowej Centrum Edukacji Mundurowej ślubuję:

systematycznie i wytrwale zdobywać wiedzę i umiejętności, z poczuciem pełnej odpowiedzialności osiągnąć jak najlepsze wyniki dla potrzeb i dobra Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonując powierzone mi zadania ślubuję przestrzegać prawa polskiego, dochować wierności Ojczyźnie, powierzonych mi tajemnic, honoru, godności ucznia Centrum Edukacji Mundurowej zawsze przestrzegać”