Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016 w Centrum Edukacji Mundurowej

Aktualności
01.09.2015

Pierwsi uczniowie nowej szkoły w mieście złożyli uroczyste ślubowanie

W historii Centrum Edukacji Mundurowej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania 1 września 2015 roku z pewnością będzie datą szczególną. W nowej szkole uroczyście rozpoczęli naukę uczniowie pierwszych klas.

Jak scharakteryzować można ofertę edukacyjną nowej placówki oświatowej? W CEM młodzież od momentu ukończenia gimnazjum rozpoczyna kształcenie mundurowe jako przyszła kadra pracownicza do formacji bezpieczeństwa publicznego oraz firm cywilnych działających w zakresie bezpieczeństwa i pożytku publicznego. Co istotne, nauka w tym liceum kończy się maturą, zaś uczniowie w trakcie nauki przechodzą poszczególne szkolenia, wybierają specjalności.

Jak podkreśliła podczas uroczystej inauguracji pierwsza dyrektor CEM- mgr Agnieszka Pasko, dewizą szkoły jest, aby wiedzę przekazywali uczniom weterani wielu misji, ci, którzy przekazywaną przez siebie wiedzę i doświadczenie, sami wcześniej sprawdzili w praktyce.

1 września w gmachu przy ul. Grunwaldzkiej pojawiło się wielu znamienitych gości. Powitał ich wraz z dyrektor Pasko, rektor WSFiZ doc. dr Edward Hościłowicz. Życzenia wielu sukcesów nowej placówce złożył m.in. Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku oraz listownie Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu, Minister w Kancelarii Prezydenta RP Paweł Soloch. Po uroczystym apelu przyszedl czas na ciekawe wykłady inauguracyjne poprowadzone przez rektora Hościłowicza oraz Tomasza Burzyńskiego. majora rezerwy, oficera Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.

źródło: elcka.pl