Dyrektor

ppor. mgr Agnieszka Pasko

– pedagog (specjalność pedagogika z promocją zdrowia i pedagogika opiekuńczo – wychowawcza)

– st. pielęgniarka dyplomowana (staż pracy 20 lat)

– nauczyciel akademicki (staż pracy 12 lat)

– weteran (IX i X zmiana PKW Afganistan)