Instruktorzy

mł. chor. Marcin CALAK

Absolwent Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Do 2024r. pełnił służbę w 15BZ na stanowiskach: dowódca załogi, dowódca sekcji, dowódca drużyny w plutonie zmechanizowanym. Weteran misji pokojowych i stabilizacyjnych: X zmiany PKW ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu, XXXII zmiany PKW KFOR w Kosowie, VI zmiany RSM w Islamskiej Republice Afganistanu. Ukończył Wyższą Szkołę im .Pawła Włodkowica w Płocku.

sierż. Marcin GRĄDZKI

Służbę wojskową rozpoczął w 3 Mazurskim Batalionie Rozpoznawczym w Giżycku w latach od 2003 do 2004 na stanowisku Zwiadowca. W latach od 2005 do 2023 służył w Jednostce Wojskowej Komandosów w Lublińcu na stanowisku Operator w Grupie Specjalnej. Uczestniczył w misjach PKW  ISAF i RSM w Islamskiej Republice Afganistanu Obecnie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej w 44 batalionie lekkiej piechoty w Ełku.

plut. Ernest DOLIWA

Instruktor CEM od początku założenia Szkoły. Dyplom Ratownika Medycznego uzyskał w 2004 roku. Praktykę odbywał w szpitalu miejskim i w pogotowiu w Ełku. Służbę wojskową rozpoczął w 2008r. na stanowisku Dowódcy Zespołu Ewakuacji Medycznej w dywizjonie artylerii samobieżnej w 15 GBZ i pełni  do dnia dzisiejszego. Weteran X zmiany PKW ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu.

 

st. chor. Grzegorz PASKO

Obecnie starszy instruktor przygotowania inżynieryjno-saperskiego CEM pracownik administracji wykształcenie: Szkoła Chorążych Inżynierii Wojskowej we Wrocławiu Technik administracji państwowej były żołnierz 1 Pułku Komandosów w Lublińcu, dowódca plutonu minowania specjalnego 5 Brygady Saperów w Szczecinie, starszy instruktor 8 Batalionu Rozpoznawczego w Lęborku, dowódca plutonu maszyn inżynieryjnych 1 Brygady Artylerii w Węgorzewie, dowódca plutonu ewakuacji 19 Batalion Obrony Terytorialnej, dowódca plutonu piechoty górskiej 22 Brygada Piechoty Górskiej w Kłodzku – następnie starszy instruktor, dowódca plutonu ewakuacyjnego w 2 Batalionie ratownictwa inżynieryjnego w Brzegu, szef kompanii drogowo-mostowej 1 Pułk Saperów w Brzegu. Weteran III i IX zmiany PKW Afghanistan – dowódca drużyny dowodzenia oraz rozminowania /dowódca sekcji. Po przejściu do rezerwy – kierownik prac saperskich firma TELKAZ Wrocław.

 

plut. Piotr GRZECHNIK

Służbę wojskową rozpoczął w 2006 r. jako ratownik medyczny. W 2008 roku brał udział misji w PKW UNDOF w Syrii, oraz w roku 2011r swoje doświadczenie bojowe kształtował podczas X zmiany PKW ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu. Jest instruktorem TCCC, CLS, KPP. Obecnie w służbie czynnej w 15 GBZ na etacie Dowódca Grupy Medycznej.

 

st. sierż. Marcin JĘDRUCH

Służbę wojskową rozpoczął w 2002 roku . Absolwent Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Od 2005 do 2020 roku służbę pełnił w 15 GBZ, kolejne stanowisko służbowe objął jako zastępca dowódcy plutonu w 20 BZ w Morągu. Weteran 3 misji IV i X zmiany PKW ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu oraz XXXII zmiany PKW KFOR w Kosowie. Obecnie żołnierz Obrony Terytorialnej w 44 batalionie lekkiej  piechoty w Ełku.

 

st. sierż. Jacek PISOWACKI

Absolwent Podoficerskiej Szkoły Zasadniczej w Międzyrzeczu w 2002 roku. Pierwsze stanowisko służbowe objął w Polsko Litewskim Batalionie Sił Pokojowych w Orzyszu. Weteran misji pokojowych  i stabilizacyjnych: XX i XXI zmiany PKW UNDOF Syria, IV i X zmiany PKW ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu, XXXII zmiany PKW KFOR w Kosowie, VI zmiany RSM w Islamskiej Republice Afganistanu. Służbę w 15 GBZ pełnił do 2022 roku. Obecnie żołnierz Obrony Terytorialnej  w 44 batalionie lekkiej piechoty w Ełku.

 

mjr rez. Paweł STEFAŃSKI

Oficer rezerwy, mgr, absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz anglistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Większość 21-letniej zawodowej służby wojskowej odbył w Wojskach Specjalnych, uczestniczył w misjach stabilizacyjnych  w Iraku i Afganistanie.

 

 

plut. Tomasz PASZKIEWICZ

Od początku zawodowej służby do dnia dzisiejszego związany z 15 GBZ. Służbę rozpoczął w 2008r. w batalionie czołgów w Orzyszu na stanowisku zwiadowca – ratownik. W 2016 roku ukończył Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych w Poznaniu i objął obowiązki dowódcy drużyny w kompanii rozpoznawczej w Giżycku gdzie pełni służbę obecnie. Weteran X zmiany PKW ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu.

 

kpr. rez. Robert PIEŃKOWSKI

Służbę pełnił od  2006 do 2022 roku. W 20 BZ na etacie strzelca wyborowego, te same stanowisko obejmował w 15 GBZ od 2011r. Absolwent Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w roku 2021. Ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Weteran misji pokojowych    i stabilizacyjnych: XXVIII zmiany PKW UNDOF w Syrii, IV, VII i X zmiany PKW ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu.